1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Priprava na izpit iz zdravstvenih vsebin za zdravilce

Anatomija in fiziologija – Interna medicina s patologijo – Prva pomoč – Vzgoja za zdravje in higieno

Uspešno opravljen izpit iz medicinskega predmetnika je po veljavnem Zakonu o zdravilstvu nujen pogoj, da kot zdravilci sploh lahko delamo in obenem eden od pogojev za pridobitev zdravilske licence. Velja za tiste med vami, ki nimate ustrezne zdravstvene izobrazbe. Izpit se opravlja na Ministrstvu za zdravje (http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/zdravstveno_varstvo/zdravilstvo/).

Na Akademiji za zdravilstvo ponujamo zelo kakovostno pripravo na ta izpit. Udeleženci našega programa so s predavatelji in gradivom zelo zadovoljni.


 TERMINI, PRIJAVE, PLAČILO 

Celoten program obsega 70 pedagoških ur.

Anatomija in fiziologija (33 ped. ur in gradivo)
2 x sobota in nedelja

(
sobota 9.00-18.30 z odmorom za kosilo in nedelja 9.00 do 14:00)

Interna medicina s patologijo (22 ped. ur in gradivo)
sobota in nedelja ter sobota

(sobota 8.30-18.30, nedelja 8.30-17.00 in sobota 8.30-14.00)

Prva pomoč; Vzgoja za zdravje in higieno (15 ped. ur in gradivo)
petek in sobota

(petek 17.30-20.30, sobota 8.30-18.30 z odmorom za kosilo)

Ko bomo prejeli vašo prijavo, vam bomo poslali predračun in vljudno prosimo, da ga poravnate do datuma valute, saj bomo le tako vedeli, da se boste predavanja zagotovo udeležili. V primeru pravočasne odjave del vplačanega zneska vrnemo in obdržimo znesek v vrednosti 30 € za administrativne stroške. V primeru kasnejših odjav vplačanega zneska ne vračamo.

Število udeležencev je omejeno. Zaradi organizacije predavanj prosimo za pravočasne prijave. Program izvedemo ob zadostnem številu prijav.


 KJE  

Akademija za zdravilstvo, Inštitut Bion, Stegne 21, Ljubljana (Kako do nas? Klikni tukaj)


 Prijave in informacije 

I: info@akademija-zdravilstvo.si 
T: 01-513-11-46 
M: 051-377-388

Kontakt

Akademija za zdravilstvo
Inštitut Bion d.o.o.
Stegne 21, 1000 Ljubljana
Tel.:  (01) 513 11 46
M: 051 377 388
E: info@akademija-zdravilstvo.si